ĐĂNG KÝ Ở NỘI TRÚ ONLINE

BƯỚC 1: Khai báo thông tin với Ký túc xá

- Cung cấp thông tin theo mẫu. 

- Những mục * bắt buộc phải cung cấp thông tin

- Đối với học sinh hoăc sinh viên chưa có:

+ Thẻ HSSV viết: BS Sau - - -  (Viết ký tự số hoặc chữ)

+ Số CMND/CCCD: Có thể viết Số của Bố hoặc Mẹ

+ Mục lớp: HSSV Khóa mới mặc định lớp là A

BƯỚC 2: Nhận thông tin phản hồi của Ký túc xá

Ban Quản lý Ký túc xá Trường ĐHSP Hà Nội thông báo kết quả đăng ký qua địa chỉ E-mail của bạn

- E-mail L1: Thông báo đã đăng ký thành công.

- E-mail L2: Kết quả duyệt đơn có được ở hay không được ở.

BƯỚC 3: Làm thủ tục ở Ký túc xá

- HSSV nhận phòng đã đăng ký và ký hợp đồng ở Nội trú tại phòng 215 nhà A11

- Nộp lệ phí ở Nội trú tại phòng 219 nhà A11

Lưu ý: 

1. Hồ sơ cần chuẩn bị khi đi làm thủ tục ở nội trú

- Giấy báo trúng tuyển, giấy biên nhận hồ sơ, biên lai thu tiền đối với HSSV khóa mới.

- Thẻ HSSV, Căn cước công dân, CMND, các giấy tờ ưu tiên (nếu có) và 2 ảnh 4x6

- Sau 03 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận thông báo kết quả đơn đã được duyệt của Ban Quản lý KTX, HSSV có nhu cầu ở đến làm thủ tục ở Nội trú. Nếu quá thời hạn trên HSSV không đến làm thủ tục, không có phản hồi tới Ban Quản lý KTX thì Ban Quản lý KTX sẽ sắp xếp HSSV khác có nhu cầu ở Nội trú.

2. Thông tin liên hệ

Website: kytucxa.hnue.edu.vn/

Fan page: Ban Quản lý Ký túc xá trường ĐHSP Hà Nội

E-Mail: banquanlyktxhnue@gmail.com

Điện thoại: 02438.346.825 hoặc Thầy Hùng: 0932.838.969 (Giờ hành chính)

Đăng ký lưu trú ký túc xá
Họ đệm *       Tên *   
Giới tính *         Ngày sinh *  
(Nhấn nút "..." để chọn ngày sinh)
Nơi sinh *
Quê quán *  
Hộ khẩu thường trú *  
Tòa nhà muốn ở    Loại phòng   
Số thẻ SV *  
Khoa *    Khóa *
  Tên khoa *  
(Bạn cần nhập chính xác tên khoa)
Đối tượng *
  Tên ĐT *     
(Bạn cần nhập chính xác tên ĐT)
Đơn vị đào tạo *
  Tên trường *
(Bạn cần nhập chính xác tên trường)
Lớp *      Hệ đào tạo *  
Dân tộc *    Tôn giáo *
Quốc tịch *
  Nhập Quốc tịch *
(Bạn cần nhập chính xác Quốc tịch)
Số hộ chiếu    Số Visa   
Cửa khẩu nhập cảnh
Điện thoại *      Email *   
Đề xuất
Số CMND/Căn cước *  
Ngày cấp CMND *    Nơi cấp *   
Trình độ học vấn
Trình độ chuyên môn
Biết tiếng dân tộc
Trình độ ngoại ngữ
     
Thuộc đối tượng ưu tiên
Hoàn cảnh gia đình
Upload ảnh thẻ
 Xóa file  
(Những loại file cho phép: jpg, png, gif. Dung lượng không quá 2Mb)
PHẦN GIA ĐÌNH
Họ và tên bố    Số điện thoại  
Năm sinh    Nghề nghiệp
Họ và tên mẹ    Số điện thoại  
Năm sinh    Nghề nghiệp
Địa chỉ
Điện thoại liên hệ khi cần *  
Tóm tắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay làm gì, ở đâu)
1.* Từ   /   Đến   /
Làm gì     Ở đâu  
2. Từ   /   Đến   /
Làm gì     Ở đâu  
3. Từ   /   Đến   /
Làm gì     Ở đâu  
4. Từ   /   Đến   /
Làm gì     Ở đâu  
5. Từ   /   Đến   /
Làm gì     Ở đâu  
Nhập chuỗi bảo mật *
* = Bắt buộc nhập dữ liệu

Ban Quản lý Ký túc xá ĐHSP Hà Nội: Phòng 213 – 217 Nhà A11. SĐT - hotline: 0243.8346825. Email: banquanlyktxhnue@gmail.com